ภาพกิจกรรม "โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ปี 2556"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วานนี้ ( 11 เม.ย. 2556) ณ บริเวณลานวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ นายพันท้าย จรูญวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ เป็นประธานเปิด "โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ปี 2556" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวแห่งชาติ
3. เพื่อประสานสัมพันธ์ ระหว่างผู้สูงอายุ เยาวชน ประชาชนในเขตตำบลนางลือ
4. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนชาวตำบลนางลือ
เป้าหมาย ผู้สูงอายุและประชาชนในเขตตำบลนางลือ จำนวน 750 คน
กิจกรรมในโครงการฯ อาทิ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประเภทต่างๆ เช่น ปิดตาตีหม้อ จับปลาลงกระบอก วิ่งกระสอบ เตะปีบ มวยบก เป่าแป้ง ตีกอล์ฟ การรดน้ำขอพรพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สามัคคี

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2556 เวลา 13.32 น. โดย คุณ บัณฑิตา ยาทุมานนท์

ผู้เข้าชม 1001 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย