ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยนาท
 
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานทำบุญเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไผ่  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔  เทศบาลตำบลชัยนาทได้ดำเนินการ จัดโครงการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไผ่ โดยจัดให้มีพิธีการทำบุญตักบาตร พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเปิดใช้งานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไผ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยนาทอย่างเป็นทางการ และจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยอย่าง เป็นระบบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2554 เวลา 16.17 น. โดย คุณ ณัชชา คชวงษ์

ผู้เข้าชม 3240 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย