หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเทสบาลตำบลนางลือ เรื่องจ้างเหมาจัดทำป้ายขอเชิญชวนชาวชัยนาทลงคะแนน   15 ก.พ. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศเทศบาลตำบลนางลือ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก หมู่ที่ 8    14 ก.พ. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561   14 ก.พ. 2562 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทสบาลตำบลนางลือเรื่องสรุปผลกาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562   14 ก.พ. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 81-4608    13 ก.พ. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประการเทศเทศบาลตำบลนางลือ จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-4608   13 ก.พ. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายนิล   12 ก.พ. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8   11 ก.พ. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลนางลือจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง รหัสครุภัณฑ์ 416-55-0057   5 ก.พ. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล   5 ก.พ. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 61