ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2561 ]

  (1)