ภาพกิจกรรม ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 2/2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนางลือ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2561 และพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนางลือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10.12 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 60 ท่าน