หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม โครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้งการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา)ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเมืองชัยนาท ได้เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการสร้างความรัก ความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้งการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง(สานเสวนา)ประจำปี 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยนาท ณห้องประชุมเมล็ดพันธ์ุข้าว เทศบาลตำบลนางลือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10.44 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 102 ท่าน