หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม ประชุมการซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ได้จัดประชุมประชุมการซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ร่วมด้วยกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลนางลือ ณ ห้องประชุม เมล็ดพันธุ์ข้าว สำนักงานเทศบาลตำบลนางลือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 13.17 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 150 ท่าน