หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด (นางลือ FA)คัพ ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ เทศบาลตำบลนางลือได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด (นางลือ FA)คัพ ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนวัดนางลือ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีระหว่างเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการอยู่ร่วมกันในสังคม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 10.15 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 113 ท่าน