หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงิน เพื่อซื้อสินค้าและบริการ  
 

ขอประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ชดเชยเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อวื้อสินค้าและบริการ \\\\\\\"ลดใช้เงินสด ได้รับเงินคืน\\\\\\\" โดยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 มกราคม 2562 เมื่อชำระสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 1 -15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเงินชดเ้ชยคืน 5% จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยจะโอนเงินคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ใช้เลขบัตรประชาชน พฤศจิกายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 13.33 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 31 ท่าน