ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 13.45 น. โดย คุณ ประทุม เกษมวัฒนา

ผู้เข้าชม 11 ท่าน