หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องกรองน้ำ รหัสครุภัณฑ์ 701-57-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำนักงาน   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นางลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ศูนย์การเรียนรู้ICT รร.บ้านหนองแค   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เที่ยงแท้   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแซง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE) สายบ้านหนองกาเหลือง หมู่ที่ 17 บ้านหนองกาเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   20 มี.ค. 2562 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองแซง   ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE) สายบ้านหนองแซง - บ้านชำแระ หมู่ที่ 3 บ้านหนองแซง ถึง หมู่ที่ 9 บ้านชำแระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   20 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.มโนรมย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ยี่้หอ DAISENKO จำนวน 1 เครื่อง   20 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หันคา   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุประปา โดยจัดซื้อสารส้มใสชนิดก้อน   19 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กุดจอก   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางขุดลอกคลองสาธารณะสายอ่างเก็บน้ำวังอ้ายค้อน หมู่ที่ 6 บ้านศรีพัฒนา ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท   19 มี.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1203